Sänkta räntorna på bundna bolån

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-17
Illustration av senaste förändringarna i räntornaDessa banker har sänkt boräntan

Bankerna sänker räntan på bundna bolån

Ett antal svenska banker har under de senaste månaderna sänkt räntorna på sina bundna bolån medan de rörliga räntorna bara justerats marginellt, enligt en ny rapport.

Riksbankens räntebeslut påverkar

Efter Riksbankens beslut i september förra året att höja styrräntan till fyra procent har marknadsräntorna sjunkit, vilket gjort det billigare för bankerna att låna ut pengar på längre sikt. Det i sin tur har lett till att flera banker nu erbjuder lägre räntor på sina bundna lån.

Spann över räntesänkningar

Från 1 november 2023 till 15 april 2024 har till exempel Danske Bank, ICA Banken och Skandia Bolån sänkt räntorna på treårs bundna bolån med upp till en procentenhet. Andra banker, inklusive storbankerna, har följt i varierande grad med justeringar mellan 0,15 och 0,85 procentenheter för bundna lån med längre löptider.

Prognos för de rörliga räntorna

Trots att de rörliga räntorna har varit relativt stabila är det förväntningar på att även dessa kommer att börja sjunka inom kort. Expertprognoser pekar på att vi kan se en rörlig ränta som är en till en och en halv procentenhet lägre vid slutet av 2024.

Rörliga räntor (3 mån). Förändring från 1 november 2023 till 15 april 2024:

 • Danske Bank: -0,05
 • Handelsbanken: 0
 • Hypoteket: -0,15
 • ICA Banken: -0,05
 • Ikano Bank: -0,13
 • Landshypotek Bank: -0,2
 • Länsförsäkringar: -0,05
 • Nordea Bolån: 0
 • SBAB bolån: -0,2
 • SEB: 0
 • Skandia Bolån: -0,05
 • Stabelo: -0,2
 • Swedbank: 0

Bundna räntor 3 år. Förändring från 1 november 2023 till 15 april 2024:

 1. Danske Bank: -1
 2. Handelsbanken: -0,3
 3. Hypoteket: -0,81
 4. ICA Banken: -0,9
 5. Ikano Bank: -0,9
 6. Landshypotek Bank: -0,8
 7. Länsförsäkringar: -0,4
 8. Nordea Bolån: -0,3
 9. SBAB bolån: -0,75
 10. SEB: -0,3
 11. Skandia Bolån: -0,9
 12. Stabelo: -0,72
 13. Swedbank: -0,32

Bundna räntor 5 år. Förändring från 1 november 2023 till 15 april 2024:

 • Danske Bank: -0,77
 • Handelsbanken: -0,3
 • Hypoteket: -0,71
 • ICA Banken: -0,7
 • Ikano Bank: -0,7
 • Landshypotek Bank: -0,7
 • Länsförsäkringar: -0,35
 • Nordea Bolån: -0,3
 • SBAB bolån: -0,65
 • SEB: -0,3
 • Skandia Bolån: -0,85
 • Stabelo: -0,71
 • Swedbank: -0,15

För mer detaljer och statistik kring bankernas ränteförändringar, besök Compricer ABs pressmeddelande.

Läs även: Bostadsägare Säljer på Grund av Ränteläge

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner