Viktig framgång för CCS-teknik i Slite.

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Bild av den avancerade CCS-tekniken.Slite Cementfabrik Foto: Jürgen Howaldt CC BY-SA 2.0 de licens

Viktigt steg för CCS-teknik i Slite

På energiministermötet i Bryssel den 15 april undertecknades betydelsefulla bilaterala avtal mellan Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna. Avtalen, som underlättar transporten av CO2 för geologisk lagring, markerar ett viktigt framsteg i kampen mot klimatförändringarna och för att nå de europeiska klimatmålen.

Initiativen inkluderar planer på världens första fullskaliga CCS-anläggning inom cementindustrin i Norge och en ännu större anläggning i Slite på Gotland. I Slite projekteras en anläggning för infångning av upp till 1,8 miljoner ton CO2 årligen från 2030, vilket motsvarar en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) anses vara avgörande för att minska utsläppen från cementproduktion, som idag står för cirka 7 procent av de globala CO2-utsläppen. Avtalen och projekten är även centrala för den svenska byggsektorns mål om klimatneutral betong till 2030.

För mer information, läs hela pressmeddelandet här.

Läs även: Hållbart byggprojekt i Landvetter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner