Hållbar förskola i Boliden: Framtidens lärmiljö för barn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Bild på hållbar förskola i BolidenBild: Skellefteå kommun.

Annons

vida XL

 

Nytt förskoleprojekt startar i Boliden

I Boliden har det första spadtaget tagits för en ny förskola, där barn från den lokala förskolan tillsammans med kommunalrådet Evelina Fahlesson och ordföranden i förskole- och grundskolnämnden Fredrik Stenberg deltog i ceremonin. Projektet, som väntas vara klart hösten 2025, sammanför alla kommunala förskolor under samma tak för att möta behovet av fler förskoleplatser och ersätta den nuvarande modullösning som förskolan Graniten använder.

Den nya förskolan, som byggs i ett naturnära område, är utformad för att främja barnens pedagogiska utveckling genom varierade lärmiljöer både inomhus och utomhus. Den kommer att ha sex avdelningar fördelade på två våningar, och stommen i byggnaden kommer att vara av trä för att minska klimatpåverkan.

Kommunalrådet Evelina Fahlesson uttrycker sin glädje över projektet som en symbol för kommunens tillväxt och satsning på en hållbar framtid för de yngsta medborgarna.

Klimatsmart och hållbar satsning

Den ambitiösa hållbarhetsinriktningen inkluderar åtgärder för att minska klimatpåverkan genom noggrant val av material. Projektet representerar ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig förskola i Skellefteå kommun.

För ytterligare information om projektet, besök den officiella pressmeddelanden via Skellefteå kommuns hemsida.


Läs även: Hållbar renovering i Nordstan

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner