Underhållsåtgärder på Jönköping och Kalmar vägytor

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Vägunderhåll i JönköpingFoto: Markus Marcetic

Svevia underhåller vägar i Jönköping och Kalmar

Under sommaren 2024 kommer Svevia att utföra underhållsåtgärder på vägytor inom Jönköping och Kalmar län. Dessa åtgärder är ett led i att underhålla delar av Sveriges vägnät som har en trafikbelastning som understiger 3 000 fordon per dygn. Det blir frågan om olika typer av metoder för att skapa ett långsiktigt och hållbart slitlager på vägarnas ytskikt.

Olika metoder för underhåll

De metoder som kommer att användas inkluderar utjämning, mindre lagningar samt tankbeläggning som innebär att bindemedel och stenmaterial blandas direkt på vägen. Denna metod är särskilt energieffektiv och mindre miljöbelastande jämfört med traditionell asfaltering, eftersom både bindemedel och sten inte behöver värmas upp separat.

Ekonomiska aspekter och miljönytta

Arbeten som dessa är inte bara kostnadseffektiva för underhåll av vägar, utan ger också mindre miljöbelastning genom att reducera behovet av transporter från asfaltverk. Dessa underhållsåtgärder värderas tillsammans till cirka 25 miljoner kronor. Svevia som utför arbetet kommer även att genomföra liknande åtgärder i andra delar av Sverige, inklusive Norrbotten, Västerbotten, Värmland, och Göteborg.

För mer information, besök den officiella pressreleasen.

Läs även: Svevia uppgraderar vägar i norr med ny beläggning

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner