Utmaningar för värmepumpsförsäljningen i Q1 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Effektiva värmepumpar i hemmetVärmepump Foto: Carlos Lindner

Annons

Beijer

Värmepumpsförsäljning minskar kraftigt i Q1

Under det första kvartalet 2024 upplevde värmepumpsbranschen en markant minskning i försäljningen på den svenska marknaden. Försäljningen av värmepumpar sjönk med hela 43% jämfört med samma period föregående år, vilket framkommer i ett pressmeddelande från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Vätska-vattenvärmepumpar, som inkluderar bergvärmepumpar, stod för den största minskningen med 46%. Jämförelsen med det tidigare toppåret 2023 gör att tappet framstår som ännu större. En av anledningarna till denna inbromsning är den avmattade tillväxten inom byggbranschen under 2023, vilket direkt påverkat antalet installerade värmepumpar.

Externa påverkansfaktorer

Den svagare efterfrågan på värmepumpar kopplas bland annat till de tidigare höga energipriserna som under andra halvan av 2023 började stabilisera sig på mer rimliga nivåer. Detta, i kombination med ett högt ränteläge, har minskat konsumenters köpkraft och förlängt beslutsprocesserna för investeringar i nya värmepumpsystem. Dessutom har en dragspelseffekt observerats där aktörer i alla led reducerar sina lager, vilket ytterligare påverkar försäljningssiffrorna.

Anders Mårtensson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, betonar dock värmepumparnas viktiga roll i strävan mot minskade klimatavtryck enligt EU:s mål. Han framhåller att marknaden på lång sikt är stark, givet att de politiska spelreglerna är stabil och rättvisa. Mattias Järvinen, branschutvecklare på föreningen, pekar även på förseningar av EU:s Heat Pump Action Plan som en bromsande faktor för hela Europas omställning till mer hållbar energianvändning.

En ljusning i sikte ses dock om ränteläget stabiliseras, vilket potentiellt kan leda till en återhämtning för både byggbranschen och värmepumpsförsäljningen.

Läs även: Byggkrisen når installationsbranschen

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner