Positiv framtid för limträbranschen trots försäljningsminskning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-22
En bild på förnybart limträ i byggnadsindustrin.Gjuteriet i Malmö som till stor del är byggt av limträ. Foto: Martinsons Byggsystem

Annons

Beijer

 

Limträbranschen positiv trots försäljningsminskning

Trots en nedgång i försäljningen av limträ under första kvartalet 2024, ser limträbranschen ljust på framtiden. Branschorganisationen Svenskt Trä rapporterar om en försäljningsminskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år, med en större nedgång inom projektbalk än lagerbalk. Förändringarna motiveras av den rådande lågkonjunkturen som påverkar bygginvesteringarna och hushållens konsumtion.

Optimism för framtiden

Representanter från sektorn, inklusive Johan Fröbel från Svenskt Trä, uttrycker dock en stark tillförsikt inför framtiden. De pekar på limträets betydelse i den gröna omställningen och dess förmåga att minska byggsektorns miljöpåverkan som centrala faktorer för optimism. Vidare framhålls branschens förberedelser för ett marknadsuppsving och en potential för en så kallad ”ketchupeffekt” när konjunkturen vänder.

Marknadens reaktion och anpassningar

Trots den aktuella marknadsavvaktan och minskade byggande, ser branschen positivt på initiativ som regeringens utvidgade rot- och rutavdrag och eventuella räntesänkningar, som kan stärka hushållens köpkraft och byggande framöver. Konjunkturinstitutets indikatorer och andra marknadsundersökningar lägger ytterligare grund för en försiktig optimism bland limträleverantörer.

Framtida strategier och insatser

Svenskt Trä och landets limträproducenter fortsätter sitt arbete med att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens möjligheter. Genom en kombination av utbildningsinsatser, marknadsföring och forsknings- och utvecklingsprojekt, förbereds branschen för att möta och driva den väntade marknadsuppgången.


Läs även: Limträ: Framtidens Byggmaterial Enligt Senaste SWOT-Analysen

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner