Bostadsmarknaden stabiliserar sig: Majoriteten av försäljningarna når utgångspris

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-02
Illustration av bostadsmarknad med budpremie.Haga Göteborg Foto: Jeet Datta / Unsplash

Bostadsmarknadsläget lugnar sig efter turbulenta år

Efter flera år av skenande budgivningar ser den svenska bostadsmarknaden ut att ha stabiliserats, med majoriteten av bostadsförsäljningarna som sluter nära utgångspriserna. Detta visar en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling, där över 60% av mäklarna rapporterar att försäljningspriserna nu vanligtvis matchar de initiala utgångspriserna. Denna utveckling tyder på en nyfunnen balans mellan köpare och säljare på en tidigare trög marknad.

Annons

vida XL

Minskade skillnader mellan utgångspris och slutpris

En webbenkät riktad till Svensk Fastighetsförmedlings cirka 800 mäklare runt om i landet visar att majoriteten nu ser att slutpriset på bostäder oftast motsvarar utgångspriset. Cirka 21% av mäklarna har upplevt minskade slutpriser, medan ungefär 18% rapporterar en prisökning. Dessa siffror speglar de naturliga variationerna som kan förväntas beroende på objektets skick och läge, samt regionala skillnader.

Ökad aktivitet och förväntningar på marknaden

Trots en tid av avmattning har intresset för visningar och budgivningar åter börjat öka. Enligt Erik Wikander, vice VD för Svensk Fastighetsförmedling, har det skett en prisuppgång som först observerades i Stockholms innerstad och som sedan spridit sig till övriga delar av Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Wikander spår att resten av landet snart kommer att följa efter.

Annons

zmarta

Förutsättningar och framtid

Ekonomiska faktorer som inflation och räntelägen fortsätter att spela stor roll för bostadsmarknadens framtida utveckling. Wikander poängterar att levnads- och boendekostnaderna fortfarande är högre än förut, vilket påverkar förväntningarna på prisökningar. Dock kan en förväntad räntesänkning från Riksbanken nästa vecka ge en positiv impuls till marknaden, vilket kan underlätta för fler att våga investera i nya bostäder.

Sammanfattning av Bostadsutsikten

Bostadsutsikten, en regelbunden enkät från Svensk Fastighetsförmedling, tillhandahåller värdefull insikt om bostadsmarknadens tillstånd och trender. Mäklarpanelens svar i april 2024 återspeglar en marknad i förändring, med tecken på stabilisering och en återhämtning som kan förebåda en ljusare framtid för såväl köpare som säljare.

Läs också: Bostadspriserna fortsätta uppåt – Allt fler tror på marknaden

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner