Storsatsning på 200 nya bostäder i Boden

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-17
Nybyggnation i BodenTjärnbacken visionsbild

Storsatsning på 200 nya bostäder i Boden

Lindbäcks och Cederfors har tecknat ett samarbetsavtal om att bygga cirka 200 nya bostäder i Boden. Projektet, som benämns Tjärnbacken, är beläget intill Bodån i centrala delar av kommunen och syftar till att stärka Bodens attraktivitet och bidra till stadens långsiktiga utveckling.

Det planerade bostadsområdet kommer att erbjuda en mångfald av bostadstyper, där man bland annat kan hitta radhus, mindre fyrbostadshus och högre flerbostadshus. Med starten av detaljplaneringen av Bodens kommun och efter att ha samlat in synpunkter från allmänheten och myndigheter är ambitionen att projektet ska kunna presenteras för säljstart så snart som detaljplanen vinner laga kraft.

Fredrik Hemborg, VD för Lindbäcks projektutveckling, uttrycker en vision om att skapa ett hållbart boende i ett grannskap som välkomnar både nya och gamla bodensare. Projektet framhävs även för sin miljövänlighet där det genom industriellt byggande och användningen av trästomme mer än halverar koldioxidutsläpp jämfört med traditionellt byggande.

Lars Bonander, VD för Cederfors, pekar på samarbetet med Lindbäcks som en stark grund för att expandera verksamheten till norra Sverige. Bonander poängterar att deras Bo-Staden™ koncept kompletterar Lindbäcks ambitioner väl, och tillsammans siktar de på att skapa attraktiva boendemiljöer som är hållbara över tid.

För mer information, se den fullständiga pressreleasen.


Läs även: Trästomme för hållbart boende i Kvarteret Omställningen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner