Byggstarter Ökar i April – Positiv Trend inom Byggsektorn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-17
Bild av pågående constructionarbeteFoto: Christopher Burns on Unsplash

Byggstarter Ökar i April

Enligt en pressmeddelande från Byggfakta, publicerat den 15 maj 2024, fortsätter antalet byggstarter att öka i april. Byggfaktas Byggstartsindikator visar att nybyggnationen inom bostadssektorn och övriga fastighetssektorer steg med 1,0 procent från mars till april. Bostadsmarknaden visar på en ökning med 1,4 procent, medan övrigt byggande ökade med 0,8 procent.

Viktig Utveckling för Byggbranschen

Byggstartsindikatorn, som mäts mot en baslinje från januari 2011, visar en stigning på 1,0 procent under april vilket håller takten med föregående månad. Denna ökning baseras på uppskattade byggkostnader från Byggfaktas byggprojektdatabas och erbjuder en tidig inblick i byggkonjunkturen. Det är en positiv signal för byggindustrin som visar en svagt uppåtgående trend i sex månader.

Bostadsbyggnad visar Återhämtning

April månads data indikerar en specifik återhämtning inom bostadsbyggandet med en ökning på 1,4 procent. Denna uppgång har sina tydligaste tecken i Stockholmsregionen, vilket indikerar en vändpunkt efter en svagare period. En jämförelse med samma månad i fjol visar en uppgång på hela 9,6 procent för bostadsbyggandet

Fortsatt Högt Byggande i Övriga Sektorer

Indikatorn för övrigt fastighetsbyggande, som omfattar industrilokaler, kontorsbyggnader och andra icke-bostadsprojekt, visade också på en ökning i april. Med en månatlig uppgång på 0,8 procent och en årlig uppgång på 0,9 procent, speglar dessa siffror att aktiviteterna håller i sig på en fortsatt hög nivå.

Detta tenderar att peka på en ökad aktivitet och optimism inom byggsektorn, vilket är avgörande för ekonomisk tillväxt och utveckling.

Läs mer i det fullständiga pressmeddelandet från Byggfakta här.


Läs även: The title for the chosen URL ”https://www.svenskbyggmarknad.se/2024/05/07/trastomme-i-nytt-projekt/” is ”Trästomme för hållbart boende i Kvarteret Omställningen”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner