Satsningar på Svensk Infrastruktur Krävs för att Säkra Reseindustrins Tillväxt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-22
Pendeltåg i Sväng, Bild: SJ

20 maj 2024 | Svenska Resebranschföreningen

Brister i Infrastruktur Hindrar Utvecklingen

En ny rapport visar att brister inom svensk infrastruktur utgör ett betydande hinder för rese- och besöksnäringens utveckling och tillväxt. Undersökningen, som omfattade svar från femhundra beslutsfattare inom resesektorn, presenterades på Resebranschens Vårmöte där branschens aktörer mötte politiker och representanter från Svenskt Näringsliv.

Rapportens Slutsatser

Rapporten, ”Infrastrukturens påverkan på Sveriges rese- och besöksnäring”, belyser hur infrastrukturens brister påverkar resebranschen och identifierar prioriteringsområden för att stärka sektorn. Bland annat framkommer att en upprustning och nyutveckling av järnvägen är avgörande, men även utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar är en högprioriterad fråga.

Politiskt Intresse och Ekonomiska Förslag

Didrik von Seth, Generalsekreterare på Svenska Resebranschföreningen (SRF), noterar ett ökat politiskt intresse för infrastrukturinvesteringar, vilket kan gynna resebranschens utveckling. Svenskt Näringsliv föreslår till och med att öka statsskulden för att finansiera dessa nödvändiga investeringar.

Annons

mekonomen

Trafikutskottet Deltog i Samtalet

På mötet deltog politiska representanter från Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna i trafikutskottet. Samstämmigheten bland politiker om behovet av infrastruktursatsningar är tydlig, men resenäringens behov får sällan tillräcklig uppmärksamhet jämfört med gods- och persontransporter. Resebranschen behöver därför positionera sig bättre för att lyfta fram sin betydelse för Sverige.

Konkreta Rekommendationer för Förbättring

Rapporten inkluderar analys av insamlade data och ger konkreta rekommendationer för att förbättra infrastrukturen. Slutsatsen är tydlig: omfattande investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att stödja rese- och besöksnäringens tillväxt och utveckling i Sverige.

Ladda ner Rapporten

Rapporten kan laddas ner här: Infrastrukturens påverkan på Sveriges rese- och besöksnäring.

Fakta om Undersökningen

Undersökningen genomfördes av Nordic Bench på uppdrag av SRF och SBTA. Enkäten besvarades mellan 17 april och 14 maj av cirka 500 deltagare från olika delar av resebranschen. Majoriteten av respondenterna var VD eller ledningsgruppsrepresentanter med en kundkrets spridd över hela Sverige och internationellt.

Läs också: Solceller i din stuga en guide

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner