SKB deltar i Nordiska Trädgårdar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Nordiska Trädgårdar-mässaUtemiljögruppen Bälgen-3-SKB Foto Karin Alfredsson

SKB deltar i Nordiska Trädgårdar

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) tar ett innovativt steg genom att vara det första bostadsföretaget att delta i Nordiska Trädgårdar, den ledande trädgårdsmässan i Norden. Genom sin närvaro vill SKB belysa betydelsen av grönska och trivsamma utomhusmiljöer i tätbebyggda områden.

SKB:s gröna initiativ och framtidsplaner

Ingrid Gyllfors, verkställande direktör för SKB, understryker företagets långvariga fokus på att skapa gröna gårdar där de boende kan njuta av odlingar, biologisk mångfald och gemenskap. Med över 8 500 bostäder i Stockholm och Uppsala engagerar SKB sig i att utveckla hållbara och grönskande kvarter. ”Det här är ett område som vi kommer att vidareutveckla,” förklarar Gyllfors, betonande vikten av biologisk mångfald och grönska i stadsmiljön.

SKB på Nordiska Trädgårdar

Vid mässan kommer SKB att visa upp sina befintliga och kommande projekt inom utomhusmiljöer genom deltagande i tävlingen ”Årets uteplats”. Besökare kommer att få en inblick i hur SKB integrerar grönska och hållbarhet i sina projekt samt hur biologisk mångfald kan gynnas i urbana områden.

Genom att framhäva vikten av gröna ytor i stadsplanering och bostadsutveckling hoppas SKB inspirera andra aktörer i branschen samt engagera sina medlemmar ytterligare i sina gröna initiativ.

För mer detaljerade uppgifter om SKB:s deltagande i Nordiska Trädgårdar, besök deras officiella nyhetsrum.

Läs även: Spännande bostadsprojekt i Västerviks skärgård

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner