Digitala årsstämmor: Effektiva tips för föreningar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22
Bild från digital årsstämmaannette-krising-brolin-16 9

Digitala Stämmor Nu Möjliga För Föreningar

Enligt en pressrelease från Fastighetsägarna Service den 22 mars 2024, är det nu lagligt för ekonomiska föreningar att genomföra helt digitala stämmor från och med 1 januari 2024. Detta efter att riksdagen godkände en lagändring den 22 november 2023. För att en digital stämma ska vara möjlig krävs det dock att möjligheten har reglerats i föreningens stadgar, informerar Anette Krising Brolin, förenings- och bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna Service.

Viktiga Punkter För Effektiv Årsstämma

Anette Krising Brolin betonar vikten av god framförhållning och effektiv planering inför en årsstämma, inklusive att kallelsen skickas ut i tid och att kontrollera medlemmarnas rösträtter. Hon rekommenderar även att inkludera styrelsens förslag på beslut i kallelsen för att underlätta förberedelse för medlemmarna. Med tanke på den digitala eran, påpekar Krising Brolin att även elektronisk kommunikation bör tillåtas om medlemmarna har samtyckt till detta.

Förvaltningsberättelsen identifieras som en viktig del av årsstämman. Detta dokument bör ge en utförlig och informativ beskrivning av föreningens verksamhet under det gångna året, speciellt viktigt för nya medlemmar. Sedan introducerar Krising Brolin de grundläggande lagarna som bostadsrättsföreningar bör ha koll på: bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Läs mer om Anette Krising Brolins tips och råd för en smidig årsstämma i fullständiga pressreleasen.


Läs även: Hållbarhet genom cirkulära material inom anläggningsbranschen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner