Återhämtning på bostadsmarknaden

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-24
Bild av bostadsmarknadenVillavisning Foto: Fastighetsbyrån

Annons

vida XL

 

Återhämtning på Bostadsmarknaden enligt Mäklarpanelen

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar på tydliga tecken av återhämtning på den svenska bostadsmarknaden, med en minskad dominans för köparna. Märkbar är den svagare efterfrågan på ettor, medan villor och mellanstora bostadsrätter lockar fler intressenter. Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, betonar dock att utmaningar kvarstår för dem som försöker ta sig in på marknaden.

Villor i högre kurs än bostadsrätter

Undersökningen, som bygger på svar från 418 mäklare spridda över hela landet, betonar en starkare efterfrågan på villor jämfört med bostadsrätter. Tre- och fyrarumslägenheter pekas ut som marknadens hetaste objekt medan ettor visar på betydligt svagare efterfrågan.

”Det är höga trösklar in på bostadsmarknaden, vilket drabbar intresset för mindre lägenheter hårdast. Högre räntor och kostnader vid ett bostadsköp gör det svårt för många att få ekonomin att gå ihop,” förklarar Engström.

Optimism inför kommande tid

Trots den nuvarande obalansen mellan köpare och säljare ser Johan Engström positivt på framtiden. Med fler spekulanter som visar intresse och en potential för räntesänkningar kan marknaden gå mot ljusare tider. Dock understryker han att situationen varierar stort mellan olika bostäder.


Läs även: Bostadsbrist i Stockholm

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner