Bostadsbrist i Stockholm

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Young woman looking at city skyline in StockholmStockholm Foto: Magnus Andersson

Var tredje ung tänker lämna Stockholm

Stockholm, en ny undersökning från Stockholms Handelskammare visar nu på ett växande problem bland unga i Stockholm. Drygt var femte person i staden funderar på att flytta på grund av problem med bostadsmarknaden, och bland unga är siffran ännu högre. En av tre unga överväger att lämna huvudstaden.

Unga särskilt drabbade

Undersökningen pekar på att bostadsmarknaden i Stockholm är särskilt problematisk för unga invånare. Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, understryker att Stockholm för närvarande inte kan erbjuda unga de bostadsmöjligheter som behövs för att de ska kunna etablera sig i staden.

Föräldrars oro

Över 60% av de ensamstående föräldrarna i Stockholm är oroliga över sina barns framtida bostadsmöjligheter. Waldfogel anser att flera regeringar har misslyckats med att adressera bostadsfrågan och uppmanar den nuvarande regeringen att vidta åtgärder.

Åtgärder föreslås

För att bekämpa detta växande problem har Stockholms Handelskammare föreslagit flera åtgärder, däribland regleringsförändringar och bostadsbidrag för att underlätta för unga att få tillgång till bostad.

Läs även: Utmaningar på Stockholms kontorsmarknad

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner