Nej till marknadshyror och Uppmaning till ökat byggande

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Bild av bostadsbristen diskuterad vid möte i Umeå.Gunnar Bergman, ordförande Hyresgästföreningen Norrland Foto: Hyresgästföreningen

Annons

Hyresgästföreningen Norrland Framhåller Krav på Bostadsbyggande och Förkastar Marknadshyror

I helgen samlades Hyresgästföreningen region Norrland till fullmäktigemöte i Umeå, där man adresserade akuta bostadsfrågor och ställde tydliga krav på politikerna för att motverka den växande bostadsbristen och avvisa införandet av marknadshyror.

Krav på Ökat Bostadsbyggande

Under mötet lyfte ordförande Gunnar Bergman fram de växande problemen som följer av bostadsbristen i Norrland. ”Bostadsbristen skapar en rad problem, såsom trångboddhet och ökad segregation,” förklarade Bergman. För att möta dessa utmaningar antog fullmäktige ett krav till politikerna om att aktivt arbeta för ökat bostadsbyggande.

För att underlätta byggandet föreslår Hyresgästföreningen införandet av förmånliga bygglån och återinförande av investeringsstöd. Detta skulle inte bara göra fler projekt ekonomiskt genomförbara utan också möjliggöra lägre hyresnivåer och högre byggtakt, särskilt av hyresrätter och studentbostäder. ”Det tidigare investeringsstödet ledde till att tiotusentals fler bostäder kunde byggas,” säger Bergman.

Krav på Kommunal Bostadsförsörjning

Hyresgästföreningen uppmanar även till starkare krav på kommunernas roll i bostadsförsörjningen. Med stora variationer i hur och för vem kommunerna bygger, ser föreningen ett behov av att klargöra och stärka kommunernas ansvar. Genom ekonomiska incitament och eventuella sanktioner bör kommuner motiveras att hålla en hög och kontinuerlig byggtakt samt att planera för en blandad bebyggelse.

Minska Byggkostnader och Förenkla Processer

Ett annat viktigt steg för att möjliggöra ökat byggande är att sänka produktionskostnaderna och att effektivisera de byråkratiska processerna. Genom att adressera dessa två faktorer kan fler byggprojekt förverkligas till rimliga priser, vilket gynnar både byggföretag och blivande hyresgäster.

Annons

Wexthuset

Ställningstagande Mot Marknadshyror

Mötets kanske tydligaste beslut var det starka motståndet mot införande av marknadshyror. Hyresgästföreningen argumenterar att det svenska förhandlingssystemet mellan hyresvärdar och hyresgäster, som idag reglerar hyrorna, är en balanserad lösning som skyddar hyresgästernas intressen. ”Avreglering av hyresmarknaden är inte en genväg till fungerande marknadsförhållanden, utan leder istället till ökad osäkerhet för hyresgästerna,” förklarar Bergman.

Framtida Utmaningar och Åtgärder

Med de ställda kraven hoppas Hyresgästföreningen att politikerna tar till sig av de akuta behoven och agerar för att säkerställa alla medborgares rätt till en trygg bostad. Det är tydligt att bostadsfrågan är en prioritet som kräver omedelbar uppmärksamhet, och Hyresgästföreningen region Norrland står redo att följa upp och trycka på för att dessa krav blir verklighet.

Läs också: Bostadsbrist i Stockholm

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner