Hur Stockholms bostadsbrist stoppar barnafödandet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-25
Bostadsbrist i StockholmBostadsbrist i Stockholm Foto: Robert Eklund / Unsplash

Bebiskris i Stockholm! Bostadsbrist tvingar unga att överge huvudstaden

Annons

vida XL

I en ny rapport från Stockholms Handelskammare, framtagen i samarbete med analysföretaget Verian och baserad på data från SIFO:s webbpanel, avslöjas en oroande trend bland Stockholms unga befolkning. En av tio ungdomar i huvudstaden har antingen avstått från eller tvekat inför att skaffa barn, direkt kopplat till den pressade situationen på bostadsmarknaden. Rapporten, som omfattar svar från 1 300 personer boende i Stockholms län, belyser en stark koppling mellan bostadsåtkomst och beslut om familjebildning.

Flykt från staden – var tredje ung funderar på att lämna

Det stannar inte vid avvaktande familjeplaner. Bostadsbristen i Stockholm har även fått en betydande del av stadens unga vuxna att överväga att flytta från huvudstaden. Enligt rapporten överväger hela en tredjedel av de unga att lämna staden för att söka bättre bostadsmöjligheter annorstädes. Denna trend kan ha långtgående konsekvenser för stadens demografiska och ekonomiska framtidsutsikter, varnar experter.

Annons

Zmarta

Kvinnor särskilt utsatta – bostadskrisen slår mot jämställdheten

Problemen är särskilt påtagliga för unga kvinnor. Rapporten visar att en av sex kvinnor i familjebildande ålder i Stockholm har avstått från att avsluta en relation på grund av den dysfunktionella bostadsmarknaden, ett tecken på hur bostadssituationen kan inverka negativt på personliga och sociala livsbeslut. Denna skevhet hotar inte bara individens välbefinnande utan också den bredare sociala jämställdheten i samhället.

Politiska reformer ett måste

Stockholms Handelskammare understryker i ett pressmeddellande vikten av omedelbara politiska åtgärder för att adressera bostadskrisen. Daniella Waldfogel, vice vd på Handelskammaren, poängterar att omfattande reformer är nödvändiga för att förbättra bostadssituationen. ”Den trasiga bostadsmarknaden slår särskilt hårt mot kvinnor i familjebildande ålder. Politiken behöver omedelbart sjösätta reformer som syftar till att skapa förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad,” säger Waldfogel. Hon betonar att utan dessa åtgärder riskerar Stockholm att förlora både unga talanger och ekonomisk dynamik, vilket kan skada svensk tillväxt på sikt.

Läs också: Bostadsbrist i Stockholm

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner