Försäljning av fastigheter 2024 – ÖrebroBostäder planerar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18
ÖrebroBostäder's property sale initiative for 2024.Örebro illustration

ÖrebroBostäder planerar försäljning av fastigheter 2024

ÖrebroBostäder AB har beslutat att undersöka möjligheten att sälja fastigheter med en volym på cirka 100 lägenheter under 2024. Försäljningen är tänkt att bidra till en hållbar förvaltning av bolagets fastighetsbestånd, med syftet att underhålla äldre fastigheter samt finansiera underhåll och nyinvesteringar. Detta stärker ÖrebroBostäders förmåga att förse örebroarna med kvalitativa boendemiljöer, vilket bidrar positivt till Örebros attraktionskraft som boendestad.

Vad innebär detta för ÖrebroBostäder och dess hyresgäster?

Initiativet kommer att starta med ett urval av lämpliga försäljningsobjekt under våren, följt av en upphandling av mäklartjänster. Försäljningsprocessen syftar till att minska bolagets underhållsskuld och samtidigt generera kapital för framtida investeringar. Vid försäljningens genomförande planerar ÖrebroBostäder att informera berörda hyresgäster och allmänheten om de aktuella fastigheterna.

Ulf Rohlén, vd för ÖrebroBostäder, uttalar att genom försäljningen kommer bolaget att kunna fortsätta sitt arbete med att upprätthålla och värdesäkra dess fastighetsbestånd för framtiden.

För ytterligare information om planerna och dess inverkan på ÖrebroBostäders fastighetsbestånd, läs mer i deras officiella pressmeddelande.

Läs även: Vasakronans Nyinriktade Vision för Alviks Strand

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner