Sänkning av Räntor i April

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-17
Graf över bolåneräntorna in AprilGenomsnittsräntan för rörliga lån sjönk i april.

Sänkning av Rörliga Bolåneräntor i April

I april månad noterades en nedgång i de rörliga genomsnittsräntorna samtidigt som de bundna räntorna fortsatte sin uppåtgående trend. Specifikt sjönk den rörliga genomsnittsräntan för 3-månaderslån med 0,05 procentenheter, vilket resulterade i en genomsnittlig ränta på 4,71 procent. Landshypotek erbjöd den lägsta rörliga genomsnittsräntan på 4,54 procent medan Nordea hade den högsta på 4,89 procent.

Förändringar i Bundna Räntor

Den bundna genomsnittsräntan för 3-års lån noterade en ökning med 0,04 procentenheter under månaden, medan 5-årsräntan ökade marginellt med 0,01 procentenheter. Skandia och Handelsbanken erbjöd de lägsta respektive högsta genomsnittsräntorna för 3-års bundet lån, medan Skandia återigen hade lägst för 5-års löptid och Länsförsäkringar den högsta.

Den 8 maj meddelade Riksbanken en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter. De berörda storbankerna annonserade kort därefter att de skulle följa efter och justera de rörliga räntorna i enlighet med detta. Denna förändring är föremål för observation för att se hur den påverkar genomsnittsräntan vid nästa mätning.

Mer detaljerad information om bolåneräntornas utveckling finns tillgänglig i pressmeddelandet från Compricer AB.


Läs även: Branschreaktioner på Riksbankens Räntesänkning

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner