Stena Fastigheter stärker hållbarhetsarbetet 2023

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18
Ekebäckshöjd mobilitet Takpark Göteborg Bild: STena FastigheterEkebäckshöjd mobilitet Takpark Göteborg Bild: STena Fastigheter

Stena Fastigheter stärker sitt hållbarhetsarbete 2023

Under det ekonomiskt utmanande året 2023, har Stena Fastigheter vidtagit flera åtgärder för att stärka sitt hållbarhetsarbete och öka tryggheten i sina kvarter. Bolaget har fokuserat på att minska sitt klimatavtryck, bygga hållbara hem och skapa en ökad social stabilitet.

Anställer fler och satsar på social hållbarhet

Med ett ökat fokus på hållbar utveckling har Stena Fastigheter anställt fler relationsförvaltare och investerat mer i social hållbarhet. De har även fortsatt sina miljardinvesteringar i upprustning, nyproduktion och innovativ teknik för att minska deras klimatavtryck.

Mål om netto-noll klimatavtryck till 2045

Bolaget siktar på att nå netto-noll klimatavtryck till 2045 och betonar vikten av att skapa tryggare kvarter samt bygga 1 000 hållbara hem per år. Deras insatser har redan börjat visa resultat, med en minskning av klimatavtrycket i nyproduktionen och en ökad produktion av egen energi tack vare satsningar på solcellsanläggningar och batterilager.

Ökad trygghet i kvarteren

En positiv utveckling är att tryggheten i kvarteren har ökat, något som visats i deras kundundersökning. Detta ses som ett resultat av deras långsiktiga och datadrivna arbete.

För mer detaljer om Stena Fastigheters arbete och hållbarhetsmål, kan hela hållbarhetsberättelsen för 2023 läsas på deras webbplats. Läs mer hos Stena Fastigheter.


Läs även: Energiomställning genom energigemenskaper

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner