Årsredovisning 2023: Hållbarhet och Investeringar hos Hässleholm Miljö

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Hässleholm Miljö logotyp.Mats Didriksson, vdHässleholm Miljö logotyp.

Utmanande 2023 för Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö Ab har presenterat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023, ett år som präglats av stabila leveranser men också utmaningar. Bolaget, som är en helägd kommunal verksamhet i Hässleholm, rapporterar en nettoomsättning på cirka 455 miljoner kronor, jämfört med 437 miljoner kronor föregående år. Resultatet efter finansiella poster landade på cirka -8,1 miljoner kronor, en nedgång från föregående års 13,5 miljoner kronor.

Vd Mats Didriksson beskriver det ekonomiska resultatet som acceptabelt, men inte tillfredsställande och pekar på den snabba kostnadsutvecklingen, speciellt för bränsle och kemikalier, som en starkt bidragande faktor.

Investeringar för en hållbar framtid

Hässleholm Miljö har genomförande flera stora investeringar under året, bland annat i en ny anläggning för rökgasrening och rökgaskondensering vid fjärrvärmeverket. Anläggningen, som nu är i drift, bidrar till minskade utsläpp och effektivare energianvändning.

Bolaget har också ambitiösa planer på investeringar inom vatten och avlopp, där en summa av cirka två miljarder kronor planeras att spenderas under det kommande decenniet för att möta framtida utmaningar.

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) rankades som Sveriges fjärde bästa avfallskommun, vilket lyfts fram som en positiv händelse under det gångna året.

För mer information och för att läsa hela års- och hållbarhetsredovisningen för 2023, besök Hässleholm Miljö.


Läs även: Stärka energisystemet genom fastighetssektorn

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner