Nya småhustomter i Tillberga – Spännande projekt i Kvarnbacken

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Vy över Tillberga och det nya småhustomter-projektet.Karta Kvarnbacken PM

Nya Småhustomter i Tillberga

Det står klart att Västerås stad inom kort kommer att inleda förberedelser för försäljning av åtta nya småhustomter i området Kvarnbacken, Tillberga. Projektet,
som är uppdelat i två etapper, innefattar både försäljning av tomter till allmänheten och byggnation av ett nytt gruppboende.

Projektet i två etapper

I den första etappen fokuserar Västerås stad på att bygga väg och färdigställa fem tomter för småhus, vilka beräknas vara klara före årsskiftet 2024/2025. De resterande två tomterna i den andra etappen är avsedda för ett nytt gruppboende, men kräver en detaljplaneändring innan fortsatt utveckling kan ske.

Noggrann planering säkerställer fortsatt framkomlighet på Kvarnbacksvägen under byggtiden, och eventuella störningar i trafikflödet beräknas bli minimala.

Detaljer kring prissättning och försäljning av tomterna är ännu inte officiellt, men planen är att de ska läggas ut i tomt- och småhuskön i närtid.

För mer information om projektet och för att prenumerera på uppdateringar besök vasteras.se/kvarnbacken.

Källa: Pressmeddelande från Västerås stad.


Läs även: Gustavslund-villatomter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner