Stigande optimism på bostadsmarknaden

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Image showing a group of optimistic people smiling.Stockholm Foto: Haut Risque / Unsplah

Rekord i bostadsförväntningar – hälften tror på prisuppgång

En ny undersökning från bostadsportalen Boneo visar att förväntningarna på bostadsmarknaden har nått nya höjder. I mars ansåg nästan hälften av alla deltagande mäklare och köpare att bostadspriserna kommer att öka under de kommande tre månaderna. Detta markerar en signifikant ökning i optimism jämfört med tidigare månader.

Ökad optimism bland mäklare och köpare

Undersökningen, som genomförs månatligen och riktar sig till både mäklare anslutna till Boneo och besökare på portalen, visar att 47 procent av köparna och 45 procent av mäklarna förutspår högre bostadspriser framöver. Dessa siffror representerar en ökning med 8 respektive 17 procentenheter från föregående månad. Samtidigt visar data att enbart en liten andel, 6 procent av mäklarna och 14 procent av köparna, tror på en nedgång i bostadspriserna – de lägsta andelarna sedan undersökningen började i juni 2021.

Rekordhöga köpintentioner

Undersökningen avslöjade också rekordhöga köpintentioner bland Boneos besökare. Så många som 64 procent planerar att köpa ny bostad inom sex månader, varav 24 procent inom den kommande månaden. Detta tyder på en stark tro på en positiv utveckling på bostadsmarknaden.

”Där mäklarna tidigare varit något mer pessimistiska än bostadsköparna, så är det nu hälften av både mäklare och köpare som tror på stigande bostadspriser framöver. Det, i kombination med den rekordhöga köpbenägenheten bland besökarna på Boneo och de faktiska prisökningarna under de senaste månaderna, tyder på att bostadsmarknaden sannolikt vänder upp på riktigt under våren,” kommenterar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Den ökade optimismen på bostadsmarknaden kan ha en betydande inverkan på både säljare och köpare de kommande månaderna, vilket gör den här utvecklingen intressant att följa.

För mer information, läs hela pressmeddelandet på Boneos webbplats.


Läs även: Raffinaderiet i Lund: Från sockerfabrik till modern arbetsplats

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner