Hyreshöjningar i Borås och Ulricehamn 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyreshöjningar i Borås och Ulricehamn 2024

Hyresgästerna i Borås och Ulricehamn kommer att möta en höjning av hyrorna med 5,55 procent respektive 5,45 procent under 2024. Denna uppgörelse framkom efter att Fastighetsägarna GFR vände sig till Hyresnämnden för att utse en skiljeman som kunde avgöra hyresförhandlingarna för nästa år.

Från Fastighetsägarnas sida uttrycker Sarah Norving, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, en besvikelse över att höjningen inte täcker de kostnadsökningar som branschen ser. Hon betonar vikten av att kunna underhålla och förvalta fastigheterna för framtiden och varnar för konsekvenserna som otillräckliga höjningar kan få på sikt.

Processen inleddes efter att fyra månaders förhandlingar mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inte ledde till ett avtal. Fastighetsägarna hade ursprungligen yrkat på en 11-procentig höjning. Då parterna inte kunde komma överens, initierades den nya tvistlösningsprocessen enligt 2023 års lagstiftning, vilket resulterade i en skiljeman utsedd av Hyresnämnden.

Det slutgiltiga avgörandet berör ungefär 9 950 lägenheter i de två städerna, och de nya hyrorna kommer att genomföras från och med 1 januari 2024. Detta innebär att hyresgästerna kommer att se en retroaktiv höjning.

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har nu två veckor på sig att formulera en överenskommelse baserat på skiljemannens rekommendation.

Om tvistlösningsprocessen

Den nya processen tillämpas när parter inte kommer överens. Den inleds med att en skiljeman utses av Hyresnämnden, och ska avgöras inom sex veckor. Detta följs av en tvåveckorsperiod där en förhandlingsöverenskommelse ska formuleras baserat på skiljemannens rekommendation.

Läs mer om uppgörelsen i det fullständiga pressmeddelandet.


Läs även: Hyreshöjning i Landskrona – Beslutad ökning på 5,55%

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner