Skattebefriad energidelning i Tamarinden med solceller

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Bild på solceller i TamarindenTamarinden visionbild

Skattebefriad energidelning i Tamarinden

Skatterättsnämnden ger grönt ljus för solenergi delningsprojektet

I ett stort steg framåt för hållbar energidistribution, har Skatterättsnämnden meddelat att elenergi som genereras och delas mellan fastighetsägare i stadsdelen Tamarinden i Örebro inte kommer att beläggas med skatt. Detta beslut möjliggör för fastighetsägare att installera individuella solcellsanläggningar och koppla ihop dessa utan skattepåföljd, vilket är ett banbrytande steg mot en klimatsmart framtid.

Idén bakom Tamarindens energiprojekt är att lokalt genererad el från solceller ska kunna delas skattefritt mellan fastigheterna inom området. Beskedet från Skatterättsnämnden den 27 mars markerar en viktig milstolpe för projektet, som tidigare mottagit godkännande från Energimarknadsinspektionen för bygget och ägandet av det lokala nätverket av solcellsanläggningar.

Detta steg framåt beskrivs som ”systemförändrande” av Jonas Tannerstad, chef för el och automation på ÖrebroBostäder, vilket öppnar upp för en ny modell för energisystem i svenska städer. Initiativet är ett resultat av ett samarbete mellan Örebro kommun, ÖrebroBostäder och flera andra byggaktörer samt energidistributören E.ON, med målet att skapa en klimatneutral stadsdel blandad med modern teknik och hållbar energianvändning.

Det nyskapande med Tamarinden ligger i dess förmåga att lätta på den nationella energikapacitetens tryck genom delning och egen produktion av grön energi. Med detta nya skattefria system hoppas initiativtagarna inspirera fler svenska kommuner till att anamma liknande klimatsmarta lösningar för energiproduktion och -delning.

Planerna på att förvandla Tamarinden till en hållbar och energismart stadsdel innefattar även ett gemensamt ägt elnät som hanteras av en samfällighetsförening, vilket kommer att möjliggöra för fastigheterna inom området att dela på den produktionen som överstiger den egna användningen.

Mer information om Tamarinden och dess energiprojekt finns att läsa här.


Läs även: Hållbar energilösning i Tamarinden


annons

Ett kombinationspaket ”Sol & Vind”, som är avsett för stugägaren som vill använda sitt hus i stor omfattning och även kunna utnyttja vinden som energikälla. Den medföljande kraftfulla vindkraftgeneratorn X400 ger ett utmärkt komplement speciellt under vinterhalvåret då soltillgången inte är den bästa.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner