Hyreshöjningar 2024 i Fyrstad, Mellerud, Åmål och Lilla Edet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Bild på hyreshöjningar i FyrstadBankkort Foto: Pixabay / Pexels

Hyreshöjningar i Fyrstad, Mellerud, Åmål och Lilla Edet

En överenskommelse har nåtts mellan Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen angående hyreshöjningen för år 2024. Överenskommelsen innebär att hyrorna i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Åmål, Mellerud och Lilla Edet kommer att höjas med mellan 5,35 och 5,4 procent från och med den 1 april 2024. Detta berör cirka 3 000 lägenheter ford på de privata fastighetsägarna i de nämnda områdena.

Utmanande förhandlingar

Förhandlingarna har baserats på en överenskommelse mellan bostadsmarknadens parter, vilka Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har tolkat på olika sätt, vilket gjorde förhandlingarna utmanande. Petra Ohldin Lampinen, näringspolitisk ansvarig i Uddevalla från Fastighetsägarna, menar att fastighetsbranschen står inför en utmaning då den erhållna höjningen inte fullt ut kompenserar för de ökade kostnaderna branschen möter.

Höjningarna anses nödvändiga från fastighetsägarnas sida för att kunna underhålla och förvalta fastigheterna på ett hållbart sätt. Risk finns annars att förvaltningen och underhållet av bostadsbeståndet blir lidande på lång sikt.

Bakgrund till förhandlingarna

Förhandlingarna om hyreshöjningarna inleddes tidigt under år med målet att följa den så kallade trepartsöverenskommelsen, som representerar en gemensam ståndpunkt från bostadsmarknadens parter om hur hyreshöjningar bör hanteras.

Läs även: Hyror i Jönköpings län höjs med 5,7 procent 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner