Nya bostadsprojekt i Stora Harrie

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-25
En bild av de nya bostadsprojekten i Stora Harrie.Stora Harrie 7:5 Visionsbild

Annons

vida XL

 

Nya bostadsprojekt planeras i Stora Harrie

Kävlinge kommunstyrelse har den 24 april antagit ett förslag om en ny detaljplan för området Stora Harrie 7:5, vilket möjliggör uppförandet av tio nya villor och ett boende för personer med särskilda behov. Det aktuella området, beläget i utkanten av byn Stora Harrie, är tänkt att integreras med den befintliga bebyggelsen och bidrar till en ökad mångfald i byns karaktär.

Planer för nya bostäder och LSS-boende

De nya villorna, som kommer att vara 1-1,5 plan höga, är planerade att harmonisera väl med omgivningen genom sin storlek och utformning. Detta kompletteras med områdesplaner som inkluderar gröna ytor och mötesplatser som främjar gemenskap. För att stärka områdets sociala struktur tillåter den nya planen även uppförandet av ett boende anpassat för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket kommer att innehålla sex lägenheter med individuell anpassning.

Denna åtgärd stärker kommunens ambition att skapa inkluderande boendeformer som stödjer olika gruppers behov och önskemål om ett gott liv i en trevlig miljö.

Ytterligare information

Detaljplanens genomförande ställer nya krav på att miljöanpassade och estetiskt tilltalande lösningar ska integreras i både de nya bostäderna och i det planerade LSS-boendet. Genom att tillämpa dessa principer strävar Kävlinge kommun efter att skapa ett mer sammanhängande Stora Harrie där alla kan trivas och frodas.


Läs även: Framtidens utveckling för Finnslätten

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner