Första Spadtaget för Sista Projektet i Årstaberg

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-20
Åstarberg Bild: WallenstamÅstarberg Bild: Wallenstam

Byggnadtion invigd

Idag markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Årstaberg då Magdalena Andersson, partiordförande för Socialdemokraterna, och Hans Wallenstam, VD för Wallenstam, officiellt invigde byggnationen av drygt 400 nya lägenheter. Denna invigning är en del av ett större projekt som syftar till att omvandla det gamla industriområdet vid Årstabergs station till ett modernt och attraktivt bostadsområde.

Annons

vida XL

Stort Bostadsprojekt tar Form

Det nya bostadsområdet i Årstaberg kommer att innehålla cirka 1 000 bostäder, en grundskola och en kvarterspark. Wallenstam har lagt stora resurser på att säkerställa att projektet inte bara tillför nya bostäder utan också bidrar till områdets helhetskänsla och trivsel. De nya bostäderna kommer att byggas nära Södermalm, vid skärningspunkten mellan Liljeholmen och Årstafältet, vilket gör dem mycket attraktiva för blivande boende. Förutom bostäderna planeras det för ett varierat utbud av butiker och service i entrévåningarna för att skapa en livfull och funktionell miljö.

Utmanande Byggförutsättningar i Årstaberg

Byggförutsättningarna i Årstaberg är utmanande, vilket gör projektet extra intressant. Byggnaderna kommer att variera i höjd från 7 till 25 våningar, vilket är betydligt högre än den vanliga byggnadsskalan i Stockholm. Den höga byggnadsskalans krav och närheten till infrastrukturella element som stambanan, Södra länken, tvärbanan och ett regionalt cykelstråk innebär att byggprocessen måste hantera både praktiska och estetiska utmaningar. För att hantera bullernivåerna från de omkringliggande trafiklederna föreskriver detaljplanen användning av betongelement som fasadmaterial.

Annons

Omsorgsfullt Gestaltat Kvarter

En viktig aspekt av projektet är hur byggnaderna upplevs både på avstånd och nära håll. Anna Thorell, arkitekt på FOJAB, berättar att stor omsorg har lagts vid gestaltningen av husen för att skapa en harmonisk och tilltalande visuell upplevelse. Kvarteret ligger på en höjd och kommer att vara synligt från Västerbron, vilket innebär att det blir en del av Stockholms ikoniska silhuett. Fasaderna har detaljutformats i flera lager för att skapa intressanta visuella effekter på både långt och nära håll. De föreskrivna betongelementen har fått en tydlig rytm och repetition, och skarvarna är noggrant placerade som en del av den estetiska gestaltningen. Reliefer och olika ytstrukturer skapar ett intressant skuggspel på nära håll, medan de spröjsade, glasade balkongerna på två av höghusets sidor blir ett blickfång. Träfasaden bakom glaset ger en varm och inbjudande känsla för de boende.

Levande Bottenvåningar

För att ytterligare bidra till kvarterets livfullhet planeras det för ett varierat utbud av service i bottenvåningarna. Enligt Anna Thorell planeras det för en livsmedelsbutik i ena huset, och förhoppningsvis en restaurang, ett apotek och kanske en frisörsalong. I de andra husen kommer det att finnas ytterligare lokaler, varav en restaurang eller ett kafé mot den nya parken. Dessa verksamheter kommer att bidra till ett välgörande folkliv i området, och skapa en känsla av gemenskap och tillgänglighet för de boende.

En Ny Stadsfront för Stockholm

Kvarteret som nu byggs är en del av de sista pusselbitarna i utvecklingen av Årstaberg och kommer att bilda en ny front mot centrala Stockholm. Genom sin eleganta och nedtonade färgsättning gentemot grannarna, bildar kvarteret en harmonisk och estetiskt tilltalande stadsfront. Projektet binder ihop kvarteren omkring och skapar en sammanhängande stadsbild som både är funktionell och vacker.

Inflyttningen i Wallenstams nya lägenheter beräknas börja under 2026, vilket markerar slutfasen av Årstabergs förvandling från industriområde till ett pulserande bostadsområde. Denna utveckling innebär inte bara nya bostäder utan även en förbättrad livskvalitet och ett ökat utbud av service och rekreationsmöjligheter för de boende. Med dagens spadtag tar Årstaberg ett stort steg mot att bli en integrerad del av Stockholms moderna stadsbild.

Läs också: Stockholm expanderar med över 4100 nya hyresrätter till 2028

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner