Arbetsmiljöverket i EU-samarbete för säkrare arbetsmiljöer

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-07
Logo för ArbetsmiljöverketArbetsmiljö Bild: Christopher Burns / Unsplash

Annons

skånska byggvaror

 

Arbetsmiljöverket i EU-samarbete för säkrare arbetsmiljöer

Arbetsmiljöverket deltar nu i en tre veckor lång tillsynsinsats inriktad på arbetsgivare inom branscher med hög olycksrisk. Insatsen är en del av Accidents at work-kampanjen som samordnas av Slic, det europeiska nätverket för arbetsmiljöinspektörer, och omfattar EU-länder samt Norge.

Inspektionerna kommer att genomföras hos arbetsgivare med minst tio anställda inom skogsbruk, jordbruk, bygg och transport. Syftet är att kontrollera arbetsgivarnas riskhantering och rutiner för att förhindra olyckor och hantera tillbud.

Delar lärdomar mellan länder

En viktig aspekt av kampanjen är att dela erfarenheter och kunskap mellan de deltagande länderna för att tillsammans skapa säkrare arbetsmiljöer. Slic har tagit fram en specifik checklista för inspektionerna som omfattar bland annat kontroll av personlig skyddsutrustning och utredningsrutiner efter olyckor. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport som delas med alla deltagande länder.

Läs mer om kampanjen på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Läs även: Rekordår i arbetsplatsolyckor: Sverige sörjer arbetsplatsens hjältar

 

Annons

verktygsproffsen
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner