Inbrott på byggarbetsplatser i Sverige

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-07
Construction workers on siteHenrik Boström, affärsansvarig på Ramirents Den temporära fabriken, kan konstatera att stölder på byggarbetsplatser har blivit ett ännu större problem.

Annons

verktygsproffsen

 

Inbrott på varannan byggplats enlig Ramirentrapporten

En nyligen släppt rapport från Ramirent, känd som Ramirentrapporten, avslöjar oroande data om säkerhetssituationen på svenska byggarbetsplatser. Rapporten visar att nästan hälften (47%) av de tillfrågade inom byggindustrin rapporterade om inbrott på deras arbetsplatser under det senaste året. Samma undersökning indikerar även att 42 procent av respondenterna upplevt stölder.

Säkerhetsåtgärder inte alltid tillräckliga

Trots införandet av säkerhetsåtgärder som inhägnader, låsta containrar, belysning, och kameraövervakning, fortsätter inbrott och stölder att vara ett signifikant problem. Henrik Boström, affärsansvarig på Den temporära fabriken på Ramirent, understryker svårigheterna med att förebygga dessa brott, påpekar hur gärningsmännen ofta agerar snabbare än vad säkerhetssystemen hinner med.

Ökade problem med obehöriga och svart arbetskraft

Rapporten lyfter även fram en ökad förekomst av obehöriga på byggarbetsplatser och rapporterar att 7 procent av de tillfrågade vittnade om förekomsten av svart arbetskraft. Denna problematik kopplas till en större utmaning gällande id-kontroller och behörighetskontroller på arbetsplatser, något som Ramirent arbetar aktivt med för att motverka.

Behovet av bättre kontroll och åtgärder

Boström betonar vikten av att ha dedikerade personer som övervakar tillträde till byggarbetsplatser för att förbättra säkerheten och minska obehörig tillgång. Han pekar också på branschens behov av att bli bättre på att säkerställa att alla som befinner sig på byggarbetsplatsen har rätt utbildning och behörighet.

För mer information och insikter, hänvisas läsaren till Ramirentrapporten som kan laddas ner och läsas i sin helhet.


Läs även: Arbetsmiljöverket i EU-samarbete för säkrare arbetsmiljöer

Annons

Beijer
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner