Branschreaktioner på Riksbankens Räntesänkning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-08
Goda framtidsutsikter för byggbranschen med räntesäkningarBild: Dakota Roos / Unsplash

Positiv mottagning av räntesänkning från Byggföretagen och Industriarbetsgivarna

Riksbanken har nyligen tillkännagett en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent, ett beslut som mottagits positivt av både Byggföretagen och Industriarbetsgivarna. Fredrik Isaksson, chefekonom hos Byggföretagen, ser detta som en vändpunkt: ”Det är en positiv signal om att räntetoppen är passerad”. Han lyfter fram hur den snabba ränteuppgången de senaste åren har påverkat efterfrågan på nya bostäder och minskat bostadsinvesteringarna dramatiskt.

Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, instämmer och betonar att sänkningen är ett ”bra och rimligt beslut” mot bakgrund av den svaga konjunkturen och en inflation som närmar sig målet.

Annons

Fortsatta Utmaningar för Allmännyttiga Bostadsbolag

Trots Riksbankens sänkning fortsätter utmaningarna för allmännyttiga bostadsbolag. Petra Hallberg, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, påpekar att även om räntesänkningen är välkommen, kommer den inte ensam att vända den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden. ”En sänkning med 25 punkter kommer inte att ge någon större effekt men är ändå viktig som en signal om att en räntesänkningscykel är på gång,” säger Hallberg.

Bostadsmarknaden Svarar med Prisökningar

I kölvattnet av Riksbankens beslut rapporterar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling en ökning av bostadspriserna. Marcus Svanberg, VD för företaget, noterar att bostadsrättspriserna i Sverige stigit med 1,5 procent och villapriserna med 0,9 procent under den senaste månaden. ”Vi märker att fler som letar ny bostad vågar slå till nu – när räntan väntas sjunka, sjunker även oron för att byta bostad,” förklarar Svanberg.

Annons

zmarta

Framtidsutsikter

Samtliga branschrepresentanter håller ett öga på framtida ränteutveckling. Byggföretagen prognosticerar att styrräntan kan nå tre procent före årets slut, vilket skulle kunna ge ytterligare stöd till bostadsbyggandet och därigenom ekonomin i stort. Alla är dock överens om att osäkerhet kvarstår, och det krävs mer än en räntesänkning för att helt vända trenden på bostadsmarknaden.

Genom dessa kommentarer speglas en blandning av hopp och försiktighet över Sveriges ekonomiska framtid, där räntesänkningen ses som ett första steg mot stabilisering och tillväxt på bostadsmarknaden.

Läs också: Byggkonjunktur 2024: Utmaningar och Möjligheter

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner