Kampen mot Höga Fjärrvärmepriser

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-06
kampen mot fjärrvärmepriserFoto: Nikola Johnny Mirkovic

Konkurrensverket och MKB Sätter Ner Foten mot fjärrvärmepriser

I ett försök att skydda kunderna från de höga fjärrvärmepriserna, har både Konkurrensverket och MKB Fastighets AB lanserat propositioner som kan innebära förändringar på den aktuella marknaden.

Efter en nästan 1,5 års utredning, har Konkurrensverket kommit fram till att det kan vara nödvändigt med en reglering på fjärrvärmemarknaden för att förhindra att kunderna drabbas av överprissättning. Detta har motiverats av flera klagomål från fjärrvärmekunder angående de höga prisökningarna, vilket resulterade i utredningar av bland annat E.ON:s prissättning i Malmö och Burlövs kommuner samt Solör Bioenergi Fjärrvärme AB:s prissättning i Mönsterås kommun. Även om ingen av utredningarna resulterade i att företagen fälldes för missbruk av dominerande ställning, underströk Konkurrensverket att bristen på konkurrens och riskerna för höga priser på fjärrvärmemarknaden inte kan ignoreras.

Annons

MKB Fastighets AB, som var en av de drivande krafterna bakom anmälan till Konkurrensverket, välkomnar detta beslut och uppmanar till förstärkta åtgärder för att skydda konsumenterna. VD:n för MKB, Marie Thelander Dellhag, uttrycker sitt stöd för Konkurrensverkets rekommendationer och ser fram emot konkreta förslag från Energimarknadsinspektionen för att stärka kundskyddet på fjärrvärmemarknaden.

Samtidigt som Konkurrensverket och MKB tar steg för att förbättra situationen för fjärrvärme-kunderna, fortsätter diskussionen om behovet av reglering på marknaden. Med flera aktörer som betecknas som naturliga monopol, pekar Konkurrensverket på svårigheterna att upprätthålla en fungerande konkurrens enbart genom lagstiftning. Detta har drivit fram krav på en sektorspecifik reglering för att säkerställa att kunderna inte drabbas av oskäliga priser.

I ljuset av dessa händelser står fjärrvärme-konsumenterna hoppfulla om att se en förändring på den präglade marknaden. Med Konkurrensverkets och MKB:s kamp för att skydda kundernas intressen, finns det en förhoppning om att framtiden för fjärrvärmepriser kommer att vara mer stabil och rättvis för alla involverade parter.

Läs också: Virkespriser prisökning

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner