Kollektivtrafiken i Sverige Snart Helt Fossilfri

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-22
KollektivtrafikKollektivtrafik Foto: Patrik Carlberg on Unsplash

20 maj 2024 | Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken Nära Mål: 95 % av Bussarna Drivs av Förnybara Drivmedel eller El

Ny statistik från Svensk Kollektivtrafik visar att 95 procent av kollektivtrafiken med buss nu körs på förnybara drivmedel eller el. Samtidigt drivs regional- och pendeltågstrafiken nästan helt med el, medan spårvagnar och tunnelbanor körs enbart på el. Detta innebär att Sveriges kollektivtrafik är nära att bli helt fossilfri, vilket är ett viktigt steg mot att minska transportsektorns klimatutsläpp.

Klimatarbetet Gör Skillnad

Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik, kommenterar framstegen:

  • ”De regionala kollektivtrafikmyndigheternas klimatarbete visar att det går att ställa om till fossilfritt och göra stora minskningar av klimatutsläppen.”

Till 2030 ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent jämfört med 2010. Kollektivtrafiken har redan uppfyllt sin del av målet för flera år sedan. Enligt Johan Wadman är nästa steg att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser:

  • ”Eftersom kollektivtrafiken har så låga utsläpp gäller det nu att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.”

Ett 40-Punktsprogram för Minskade Utsläpp

Svensk Kollektivtrafik har utarbetat ett 40-punktsprogram för att minska utsläppen av växthusgaser genom ökad kollektivtrafikandel. Programmet innehåller konkreta politiska förslag till riksdag, regering och kommuner. Några av förslagen inkluderar:

  • Förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken ska tas bort.
  • Reseavdraget ska ersättas av en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.
  • Underhållet av de banor som är viktiga för pendel- och regionaltågstrafiken ska öka.
  • Statligt stöd för lokal och regional kollektivtrafik i nya bostadsområden ska införas.

Annons

hemstädning

Effektivare och Klimatsmartare Resor

Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik, betonar kollektivtrafikens roll i att minska klimatpåverkan:

  • ”Det är klimateffektivt att resa tillsammans. Kollektivtrafiken kommer fortsätta att minska utsläppen även när trafiken är helt elektrifierad eftersom elförbrukningen och antalet fordon minskar när fler reser tillsammans. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar utsläppen.”

Framtida Utmaningar och Möjligheter

Sverige står inför utmaningen att ytterligare minska transportsektorns klimatutsläpp. Genom att öka kollektivtrafikens marknadsandel och implementera de föreslagna åtgärderna kan landet göra betydande framsteg. Kollektivtrafikens omställning till fossilfria alternativ visar vägen för andra sektorer att följa efter och bidra till en hållbar framtid.

Den positiva utvecklingen inom svensk kollektivtrafik är ett resultat av målmedvetna satsningar och effektiva politiska åtgärder. Med fortsatta insatser och stöd kan Sverige bli en förebild för andra länder i arbetet med att minska klimatpåverkan från transportsektorn.

Läs också: Europaparlament: Grön Omställning i Fokus – EUs Nya Direktiv för Energieffektivitet

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner