HSB Stockholm: Kraftig minskning av energianvändning i Västertorp

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-17
HSB Stockholm energianvändning bildSkidstaven Foto: HSB

Kraftig minskning av energianvändning i HSB-projekt

I ett pilotprojekt har HSB Stockholm genomfört en omfattande energirenovering av en typfastighet från 40-talet i Västertorp, vilket resulterat i en minskning av energianvändningen från 203 till 69 kWh/kvm/år – en minskning med 66 procent. Detta har flyttat fastighetens energiklass från G till C, vilket placerar den på samma nivå som nyproduktion i termer av energiprestanda.

Omfattande åtgärder bakom framgången

För att uppnå resultatet har HSB Stockholm investerat i bland annat bergvärme och solceller, tilläggsisolering och FTX-ventilation. Denna radikal minskning visar på potentialen att förbättra energiprestandan även i äldre byggnader.

Ekonomisk utmaning trots långsiktiga vinster

Anders Joachimsson, chef för hyresfastigheter på HSB Stockholm, påpekar att även om energirenoveringen visar på en lönsam investering på lång sikt, är den ekonomiska återbetalningstiden på cirka 30 år en utmaning för fastighetsägare. Han efterlyser ett återinförande av stöd för energieffektiviseringsåtgärder för att underlätta den nödvändiga omställningen till mer hållbara fastigheter.

EU:s krav kan kräva stödåtgärder

Projektet illustrerar vikten av att minska energianvändningen i befintliga fastigheter, något som blivit alltmer aktuellt med EU:s nya energiprestandakrav. För att möta dessa krav och bidra till en hållbar utveckling behöver fastighetsbranschen både ekonomiskt och tekniskt stöd.

Läs mer om projektet och dess slutsatser i pressmeddelandet från HSB Stockholm.


Läs även: Investeringar i Arctic Center of Energy

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner