Nycklar till effektiv kravhantering i byggbranschen med digitala verktyg och AI

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11


Nycklar till effektiv kravhantering i byggbranschen: Framtidens roll av digitala verktyg och AI

Publicerad 5 Mars 2024 – Det har blivit alltmer uppenbart att en effektiv kravhantering spelar en kritisk roll för byggbranschens framsteg och hållbarhet. En ny rapport framhäver potentialen hos digitala verktyg och artificiell intelligens (AI) som centrala komponenter i framtida kravhanteringsstrategier. Projektet ”Systematisk kravhantering för byggbranschen,” backat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), erbjuder en djupdykning i denna ämneskrets.

Vad visar rapporten?

Rapporten understryker att byggnadsbranschen kan skapa en mer systematisk kravhantering genom att utnyttja digitaliseringen till fullo. Med Boverkets nya ”Möjligheternas byggregler” som viktiga drivkrafter bakom denna förändring, understryker rapporten hur övergången till ökad användning av funktionskrav inte bara är önskvärd utan också nödvändig.

Projektet lyfte fram flera viktiga insikter, inklusive det faktum att systematisk kravhantering, inspirerad av system engineering och såsom presenteras i rapporten, erbjuder betydande potential för effektivare och säkrare kravprocesser inom branschen.

Digitalisering och AI som möjliggörare

En central slutsats från rapporten är att digitaliseringen och AI-utvecklingen öppnar nya dörrar för att optimera kravhanteringsprocesser. Med dagens tekniska framsteg anses tiden vara mogen för att systematiskt införa mer avancerade kravprocesser, stödda av digital teknik och artificiell intelligens.

Förändringens vindar i branschen

Rapporten belyser också behovet av en kulturell förändring inom byggbranschen. En förändring där aktörerna måste ompröva den manuella hanteringen av processer till förmån för en större tillit till och användning av digitala verktyg. Detta inkluderar en viktig lärandeprocess och utvecklingen av såväl verktyg som processer för att möjliggöra en smidig övergång till systematisk kravhantering.

Nycklar till framgång

Till sist identifierar rapporten nyckelelement för en framgångsrik kravhantering: digitala verktyg, relativa grafdatabaser, och inte minst AI-verktyg som kan revolutionera hanteringen av krav inom byggprojekt.

Slutsatserna och rekommendationerna som framförs i projektet pekar på en framtid där byggbranschen inte bara optimerar sina processer och arbetsflöden genom digitalisering, men även genom att skapa en mer hållbar och effektiv bransch för alla inblandade.

För mer information om rapporten och dess slutsatser, besök SBUFs officiella sida.


WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner