White Arkitekter och CarbonZero inleder samarbete för hållbar byggbransch

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
White Arkitekter ProdiktWhite Arkitekter ProdiktWhite Arkitekter Prodikt

White Arkitekter och CarbonZero inleder samarbete för en mer hållbar byggbransch

De svenska arkitektfirman White Arkitekter och hållbarhetsplattformen CarbonZero, genom dess produkt Prodikt, har påbörjat ett samarbete för att främja utvecklingen mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Målet med partnerskapet är att underlätta hållbarhetsanalyser och möjliggöra realtidsuppföljning av klimatavtrycket i projektplaneringen.

Nyckeln till klimatneutralitet

Den svenska byggsektorn har som mål att bli klimatneutral senast år 2045. För att nå detta, samt för att uppfylla andra mål och initiativ som EU:s taxonomi, sätter fler aktörer inom bygg- och fastighetsindustrin tydliga klimatmål. Att arbeta mot lågt klimatavtryck kräver klimatberäkningar baserade på välgrundade val av material. Prodiktplattformen samlar klimatdata på produktnivå, från minsta komponent till färdigt system, vilket gör det möjligt att enkelt jämföra klimatavtrycket från olika produktalternativ.

Genom samarbetet kommer företagen att stärka varandras erbjudanden. Prodikt tillhandahåller data och verktyg och i kombination med White Arkitekters expertis inom arkitektur och hållbarhet, möjliggörs större strategiska val som bygger grunden för att uppnå ett projekts hållbarhetsmål.

För en hållbar framtid

Samarbetet ligger i linje med White Arkitekters vision om att alla deras projekt ska vara regenerativa och klimatneutrala senast år 2030. En vision som även överensstämmer med CarbonZeros strategi att med hjälp av digitalisering och obrutna dataflöden göra hållbarhet till en integrerad del av byggprojekten, vilket förenklar och gör det kostnadseffektivt för byggindustrin att uppnå projekt- och organisationsmål.

Under samarbetets gång kommer plattformen att fortsätta utvecklas baserat på relevanta behov i byggindustrin. Bland annat kommer nästa generation av Prodikts projektverktyg att lanseras med nya funktioner som specifikation/kriteriesättning av produkter, 3D-visning, automatiserad energiberäkning med 3D-modellen som grund, samt intelligenta portföljöversikter för kontroll, optimering och rapportering.

För mer information om samarbetet och de inblandade parternas visioner, kontakta Louise Lundberg, Head of Public Relations, White Arkitekter på louise.lundberg@white.se eller Carsten Svensson, Head of Market Development, CarbonZero – Prodikt på carsten@prodikt.com.

Läs hela pressmeddelandet här.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner