Bekämpa Arbetslivskriminalitet inom Byggsektorn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Bild av graf som visar arbetslivskriminalitetFoto: Christopher Burns

Ökning av Tips om Byggbrottslighet under 2023

Under 2023 har antalet tips om misstänkt brottslighet inom byggsektorn ökat. Arbetslivskriminalitet anses vara ett utbrett problem i Sverige, där byggbranschen är en av de mest utsatta sektorerna. Bland de 291 tips som kommit in under året, finns anmälningar om skattebrott, penningtvätt och människoexploatering, rapporterar Stockholms Byggmästareförening.

Åtgärder efter tips

Fair Play Bygg, organisationen bakom initiativet, har sedan 2016 mottagit 2 156 tips. Deras arbete har lett till att 175 företag fått upptaxeringar på totalt 124 miljoner kronor. Det visar på en betydande aktivitet för att stävja brottslighet inom byggprocesser. Ett exempel på brottslighet som uppdagats omfattar systematiskt utnyttjande av sjukskrivna arbetstagare via aktivitetsstöd.

Fortsatta åtgärder för att bekämpa brottslighet

För att intensifiera kampen mot arbetslivskriminalitet inom byggsektorn föreslår Fair Play Bygg att bogsera fram en mer omfattande samverkan mellan myndigheter och industriakteurer. Förändringar i sekretesslagstiftningen för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter är en del av de föreslagna åtgärderna. Organisationens arbete och årsrapport presenteras den 19 mars, under ett evenemang som även kan följas digitalt.

Lansering av årsrapport 2023

Under lanseringen av den årsrapport som samlar insatser och tips från 2023, kommer både statistik och förslag för vidare åtgärder att diskuteras. Bland deltagarna finns ledande politiska aktörer, vilket understryker frågans politiska relevans och nödvändigheten av legislativa åtgärder. Vidare betonas vikten av att bekämpa brottsligheten för att skapa en rättvis och sund konkurrens i byggbranschen.


Läs även: Svensk Byggkontroll: Motverka fusk och kriminalitet inom byggbranschen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner