Svensk Byggkontroll: Motverka fusk och kriminalitet inom byggbranschen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Bild av byggbranschen inom Svensk ByggkontrollIdag lanseras Svensk Byggkontroll.

Svensk Byggkontroll lanseras

Idag lanseras Svensk Byggkontroll, ett nytt initiativ från förra årets avtalsrörelse med syfte att motverka fusk och arbetslivskriminalitet inom bygg- och installationsbranschen. Projektet representerar ett stort steg framåt för en sundare byggbransch, där seriösa företag kan frodas utan orättvis konkurrens från kriminella aktörer.

En game changer för branschen

Initiativet välkomnas av branschens aktörer och ses som en potentiell game changer. ”Det här har alla möjligheter att bli en riktig game changer i branschen,” uttrycker Peter Sjöstrand, chef för Svensk Byggkontroll och tidigare Målarnas avtalssekreterare.

Verksamhet och finansiering

Svensk Byggkontroll kommer att operera som en självständig enhet med en egen ekonomi, finansierad genom en tillsynsavgift från hängavtalsbundna företag. Företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation har möjlighet att utföra granskningar genom fackligt förtroendevalda, vilka får en specialutbildning för att utföra kontrollerna.

För mer detaljerad information om Svensk Byggkontroll och dess funktioner, besök Svensk Byggkontrolls hemsida.

Läs även: Framtiden för bostadsbyggande i fokus

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner