Locum vinner Arbetsmiljöpris 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Locum teamet får ArbetsmiljöprisVinnare Håll Nollan arbetsmiljöpris 2024

Locum vinner prestigefyllt arbetsmiljöpris

Locums engagemang och innovativa arbete med arbetsmiljön i byggprojekten vid Södersjukhuset har belönats med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Priset delades ut under konferensen Construction Summit i Stockholm den 19 mars, och erkänner teamets framstående arbete för att säkerställa att alla inom bygg- och fastighetsbranschen kommer hem oskadda efter en arbetsdag.

Samverkan och innovation framhävs

Teamet bakom Locums projekt vid Södersjukhuset lyfts fram för sitt kreativa angreppssätt i att hantera byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar inom ett sjukhusområde. Genom samverkan och transparens mellan byggherre, entreprenör och drift har teamet utvecklat arbetsmetoder som inte bara säkerställer säkerheten under byggprocessen utan även minimerar störningar för den dagliga verksamheten inom vården.

Victoria Hörnedal, vd på Locum, uttrycker sin stolthet över utmärkelsen och betonar vikten av att dagligen ha arbetsmiljöfrågor högst på agendan.

En modell för framtidens byggprojekt

Motiveringen till priset understryker att vinnarteamet har vågat prova nya vägar och genom dialog skapat bättre förutsättningar för projektets samtliga parter. Teamets framgångsrika arbete tjänar nu som en modell för hur säker och effektiv byggproduktion kan uppnås, samtidigt som man tillgodoser behoven hos den dagliga verksamheten.

Med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024 fortsätter Locum att vara en förebild inom arbetsmiljöarbetet i bygg- och fastighetsbranschen, och visar vägen för hur gemensamma insatser kan leda till betydande förbättringar.

För mer information om utmärkelsen och Locums arbete, besök Håll Nollans pressmeddelande.


Läs även: ”Hållbarhetspriset till Skellefteå Södra 2024”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner