Byggstartsindikatorn Februari Ökning Bostäder Minskning Övrigt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Byggkranar, byggkonjunkturenByggkranar Foto: Artem Labunsky / Unsplash

Byggstarter ökar marginellt i februari

En rapport från Byggfakta visar en liten ökning i antalet byggstarter under februari månad. Enligt Byggfaktas Byggstartsindikator steg antalet byggstarter för nyproduktion med 0,1 procent mellan januari och februari. Detta inkluderar en uppgång på 3,3 procent inom bostadsbyggandet, medan övrigt byggande visade en minskning med 1,5 procent.

Rapporten baseras på uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och ger en tidig bild av byggkonjunkturen. Indikatorn visar en övergripande nedgång med 3,4 procent under de senaste tolv månaderna. Specifikt har bostadsindikatorn minskat med 6 procent, medan indikatorn för övrigt byggande visar en minskning på 2 procent.

Bostadsbyggstarter visar tecken på återhämtning

Trots den generella nedgången visar bostadsbyggstarterna tecken på återhämtning. Den uppmätta ökningen i februari kan delvis förklaras av gynnsammare ränteutsikter och en stabilisering av byggkostnaderna. Dock kvarstår osäkerhet kring framtida utveckling.

En annan intressant observation är att den offentliga statistiken kan ha överskattat antalet byggstarter under både 2022 och 2023. Byggstartsindikatorn förutspår att antalet byggstartade bostäder kommer ligga på en årstakt av drygt 20 000 under 2023, vilket är den lägsta byggtakten på flera år.

Nedgång inom övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för andra fastighetssektorer än bostäder visade en nedgång med 1,5 procent under februari. Denna avmattning har varit märkbar under de senaste månaderna, med industribyggsektorn som ett undantag där trenden fortfarande är stark.

För mer information, besök den fullständiga pressmeddelandet från Byggfakta.

Läs även: Byggstartsindikatorn ökar marginellt i februari

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner