Hållbarhetspriset till Skellefteå Södra 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Hållbarhetskonceptet vid Hammarängen.2023 Vecka 42Hållbarhetskonceptet vid Hammarängen.

Skellefteå Södra vinner Årets Bygge 2024

Under tisdagen korades Skellefteå kommuns projekt Hammarängen Skellefteå Södra som vinnare av Årets Bygge 2024 inom kategorin Infrastruktur. Utmärkelsen, som är en av samhällsbyggnadsbranschens mest eftertraktade priser, delades ut av tidningen Byggindustrin vid konferensen Construction Summit i Stockholm.

Hållbarhet i fokus

Projektet har uppmärksammats för sina hållbarhetsambitioner och innovativa lösningar såsom eldriven bergskross, avancerad dagvattenhantering, energisnåla byggbodar samt samverkan med lokala grundskolor och inrättandet av en drönarflygplats. Dessa åtgärder har bidragit till att projektet inte bara gagnat Skellefteå utan också kan inspirera andra projekt i framtiden.

Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun, uttrycker stolthet över projektet och understryker vikten av samarbete för att uppnå hållbara och innovativa lösningar utan signifikanta kostnadsökningar.

David Nordberg, klimat- och hållbarhetschef på Skanska, framhåller strukturerat hållbarhetsarbete som nyckeln till hållbarare anläggningsprojekt och betonar vikten av fortsatt utveckling inom branschen.

Om Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå södra, som är ett logistikområde på 25 hektar färdigställt under hösten 2023, är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun och Skanska. Projektet lyfts fram för att ha en hög miljö- och hållbarhetsprofil redan från upphandlingsskedet.

Detaljer om projektet och dess mål kan läsas vidare i pressmeddelande.

Läs även: Vägunderhåll i Örnsköldsvik med Svevia

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner