Hyresförhandlingar avgörs av skiljeman

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyresförhandlingarna avgörs av skiljeman

Fastighetsägarna GFR har, efter att ha misslyckats med att nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen gällande 2024 års hyror i flera Göteborgskommuner, vänt sig till Hyresnämnden för utnämning av en skiljeman. Förhandlingarna berör cirka 5500 lägenheter i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Orust, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

I höstas inledde parterna diskussioner om hyresnivåerna, där Fastighetsägarna GFR yrkade på en 12-procentig höjning för att täcka kostnadsökningar. Men trots pågående förhandlingar har parterna inte närmat sig varandra, vilket ledde till att Fastighetsägarna GFR begärde en skiljeman för tvistlösning, en process som blev möjlig genom nyare regelverk.

Linda Siverbo, näringspolitisk ansvarig för Fastighetsägarna GFR, uttalade att skillnaderna mellan parterna är för stora för att nå en överenskommelse vid förhandlingsbordet och att det är av yttersta vikt för fastighetsägarna att få rimlig kompensation för de ökade kostnaderna de står inför. Utan detta kan de inte garantera underhåll och förvaltning av hyresrätter på lång sikt, vilket i slutändan skadar hyresgästernas intressen.

Enligt de nya reglerna ska Hyresnämnden nu skyndsamt utse en skiljeman och tvisten bör avgöras inom sex veckor från detta beslut. Därefter har parterna ytterligare två veckor på sig att formalisera skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.

Fakta om tvistlösningsprocessen

  • Parterna kan begära skiljeman från Hyresnämnden tidigast tre månader och senast fyra månader efter förhandlingarnas start.
  • Skiljemannen utses skyndsamt och ska lösa tvisten inom sex veckor.
  • Parternas översättning av skiljemannens rekommendation till en överenskommelse ska ske inom två veckor.

För mer information, se den fullständiga pressmeddelandet här.


Läs även: Granskning av självkostadsprincipen för vatten- och avloppsavgifter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner