Framtidens kollektivtrafik i Uppsala

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
En modern MAN Lion's City CNG ledbuss på linje 10 mot Librobäck vid Centralstationen på nya linjenätet.En modern MAN Lion's City CNG ledbuss på linje 10 mot Librobäck vid Centralstationen på nya linjenätet. Foto: Antlucl Licens. CC BY-SA 4.0

Islandsbron stängs för biltrafik

I Uppsala inträffar en betydande förändring i stadens trafikflöde med stängningen av Islandsbron för biltrafik. Detta beslut fattades av gatu- och samhällsmiljönämnden i samband med invigningen av den nybyggda Tullgarnsbron den 27 april, vilket markerar en ny era för framkomligheten i stadsområdet.

Förbättrade förhållanden för kollektivtrafiken och gående

Avsikten med förändringen är att förbättra framkomligheten för busstrafik och ambulanser samt att underlätta för gång- och cykeltrafik. Med biltrafiken flyttad till den nya Tullgarnsbron, öppnas möjligheter för en mer levande och tillgänglig stadsmiljö i närheten av Islandsbron.

Ökat fokus på säkerhet och miljö

Projektet förväntas inte bara effektivisera trafikflödet utan även bidra till en minskning av buller och luftföroreningar i området. Ambitionen är att skapa säkrare och mer attraktiva stråk längs ån, som förbinder city med Stadsträdgården och Uppsala hamn, vilket ger stadens invånare och besökare en förhöjd livskvalitet.

En stad i utveckling

Uppsala, som är Sveriges fjärde största stad med en stark tillväxt, ser denna utveckling som ett steg mot att skapa en grönare och mer levande stadskärna. Målet är att uppmuntra fler invånare att välja kollektivtrafiken framför bilen, vilket i sin tur bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Mer information om förändringarna och hur de påverkar stadens framtid finns tillgängliga i pressmeddelandet från Uppsala kommun.

Läs även: Hållbart miljöprojekt med biocirkulära rör

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner