Hållbart miljöprojekt med biocirkulära rör

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Miljövänliga biocirkulära rör in action.kov-bursting-155 (1)

Unikt miljöprojekt i Göteborg

Göteborgs Stad genomför Sveriges första projekt med elektrifierad rörspräckning där både maskiner och material bidrar till en mer hållbar miljö. Kretslopp och vatten tar i detta initiativ ett steg mot en grönare infrastruktur genom att ersätta traditionella diesel- och bensindrivna maskiner med elfordon och använda biocirkulära polyetenrör som minskar koldioxidavtrycket.

Elektrifiering och biocirkulära rör

Det unika med projektet, som genomförs under vecka 16 på Stjärnbildsgatan i Bergsjön, är inte bara de elfordon som används, utan även de biocirkulära rören. Dessa rör har framställts av bland annat uttjänt frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall, vilket ledar till en betydande minskning av miljöpåverkan. Detta arbete ligger väl i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, vars mål är att staden ska ha minimal klimatpåverkan år 2030.

Återanvändning av schaktmassor

Ytterligare ett miljövänligt steg i projektet är återanvändningen av schaktmassor. Genom att mellanlagra och sedan återanvända jordmassorna som uppstår vid spräckningsarbetet, minskas behovet av transporter avsevärt, vilket leder till lägre utsläpp.

Denna satsning markerar ytterligare en milstolpe i Göteborgs Stads strävan mot en hållbar framtid och visar på vikten av att infrastrukturprojekt tar hänsyn till både miljö och klimat.

Läs mer om projektet på Göteborgs Stads webbplats.


Läs även: The title for the chosen URL ”https://www.svenskbyggmarknad.se/2024/03/21/klimatanpassningsatgarder/” is:
”Stärkning av klimatanpassning genom ny utredning”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner