Helsingborgs nya stadsbyggnadspris

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22
Bild på vinnare av stadsbyggnadsprisHusgata

Helsingborg introducerar stadsbyggnadspris

I Helsingborg har man tagit initiativ till att införa ett helt nytt stadsbyggnadspris. Detta beslut fattades av stadsbyggnadsnämnden med målet att uppmuntra samt främja arkitektonisk excellens och hållbara projekt inom stadsutveckling. Priset är tänkt att delas ut för första gången i september och ska täcka en bred skara projekt, inklusive nyproduktion och renoveringar, som anses berika staden och dess gestaltning.

Arkitektur som verktyg för stadsutveckling

Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg, uttrycker entusiasm över det nya priset, som hon hoppas ska sätta ljus på projekt som framgångsrikt kombinerar arkitektonisk kvalitet med hållbarhetsaspekter. Hon betonar också vikten av dialog och samsyn kring hur staden ska utvecklas framåt.

Utvärdering och nominering av projekten kommer att genomföras med bas i stadens existerande Arkitekturverktyg, med fokus på aspekter som arkitektonisk idé, människan i centrum, och hållbarhet. Juryn består av en mix av kommunens tjänstemän och politiker inklusive stadsbyggnadsdirektören och stadsarkitekten.

Nomineringsprocessen är öppen för allmänheten från augusti, och det är möjligt för vem som helst att föreslå projekt för priset, med undantag för projekt som staden själv genomfört.

För mer information om Helsingborgs nya stadsbyggnadspris, besök officiella pressmeddelandet.


Läs även: The title for the chosen URL ”https://www.svenskbyggmarknad.se/2024/03/22/kalmar-cykling-initiativ/” is:

”Kalmar satsar på hållbar cykling”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner