Höjning av hyrorna i Sölvesborg med 5,9 %

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyrorna i Sölvesborg höjs med 5,9 procent

I en nyligen avgjord tvist genom Hyresnämnden har det beslutats att hyrorna för 400 lägenheter i Sölvesborg ska höjas med 5,9 procent från och med 1 januari 2024. Den oberoende skiljemannen Vanja Lycke kom fram till rekommendationen utan att ge någon närmare motivering.

Fastighetsägarna Syd, som vände sig till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, anförde att kostnaderna för att förvalta bostäder har ökat kraftigt under lång tid, vilket motiverar en höjning av hyrorna. Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd, kommenterar att hyresutvecklingen inte hängt med i förvaltningskostnadernas ökning, och att en anpassning av hyrorna är nödvändig för att kunna möta hyresgästernas förväntningar om boendekvalitet på lång sikt.

Trots avsaknaden av en motivering från skiljemannen understryker Magnus Hulthe Andersson vikten av att parterna nu får stöd i kommande förhandlingar för att undvika framtida tvister. Enligt fastställd procedur måste Fastighetsägarna och hyresgästernas representanter inom två veckor komma till en överenskommelse som grundas på skiljedomens rekommendation.

Förhandlingarna om hyrorna för 2024 hade sträckt sig över tre månader utan resultat, varpå Fastighetsägarna bidrog till att den nya lagstiftningen använts för att begära ett skiljeförfarande.

Detta beslut påverkar hyresgäster så att en lägenhet med en nuvarande hyra på 8 000 kronor kommer att se en ökning med cirka 470 kronor per månad.

För mer information, läs det fullständiga pressmeddelandet.


Läs även: Hyreshöjning i Malmö 2024 – Nytt beslut i förhandlingarna

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner