Ökade asfaltinvesteringar stärker Växjös infrastruktur

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22

Ökade Asfaltsinvesteringar i Växjö 2024

Växjö kommun meddelar att samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att öka asfaltinvesteringarna för 2024 till 16 miljoner kronor, en uppgång med sex miljoner kronor jämfört med föregående år. Åtgärden är ett svar på den underhållsskuld som kommunen har ackumulerat under åren gällande gator, trottoarer och cykelvägar.

Enligt en granskning av kommunens gatuunderhåll från 2022 av revisorer är nuvarande investeringar inte tillräckliga. Detta anses vara en utmaning som kräver åtgärder för att säkerställa långsiktig hållbarhet och trafiksäkerhet.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Otto Lindlöf (S), uttalar att årets investering ska möta årets behov men påpekar att framtidens investeringar behöver öka ytterligare. Vidare framhäver Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, att underhåll av gatunät är vitalt för att utveckla kommunen till en mer attraktiv plats med ett hållbart transportsystem.

Vinterns väderförhållanden har även förvärrat situationen med stora slitage på vägarna. Gatuingenjör på Växjö kommun, Ken Johansson, påpekar att isbildningar snabbt skadar asfalten under dessa förhållanden.

Stadsbyggnadsförvaltningens plan för asfaltering startar vanligtvis i april och prioriterar huvudvägnät, följt av cykelvägar, matargator, industrigator och slutligen villagator.

Om Beläggningsprogrammet

Beläggningsprogrammet är den årliga asfaltinvesteringen som bidrar till kommunens mål om att öka antalet resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik samt skapa ett säkert och hållbart transportsystem.

För mer information, besök den officiella pressmeddelandet.


Läs även: Vårens grusupptagning i Västerås

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner