Ökad oro inom VVS-branschen trots stark ekonomi.

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-23
En illustration av VVS-branschen i arbete.Bild: Säker Vatten AB / Licens: Creative Commons erkännande

Ökad oro inom VVS-branschen trots stark ekonomi

En ökande oro för framtida beställningar avtecknar sig inom VVS-branschen, trots att många företag fortfarande rapporterar om en stark ekonomisk ställning. Detta framgår av Säker Vatten Barometern, som genomfördes under början av mars 2024, avslöjar Säker Vatten AB.

Positiva ekonomiska signaler blandas med oro

Resultaten från den senaste undersökningen visar att 57 procent av de tillfrågade VVS-företagen bedömer det ekonomiska läget i företaget som antingen bra eller mycket bra. Samtidigt uttrycker en ökande andel företag en oro över minskad orderingång.

Under studien, som riktades till cirka 2 200 auktoriserade företag inom branschen, framkom det även att sektorn i allt högre grad fokuserar på offentliga och kommersiella fastigheter framför privatbostäder. En anledning kan vara att hushållen prioriterar bort större renoveringsprojekt under rådande ekonomiska förhållanden.

Trender och framtidsutsikter

Undersökningen åskådliggjorde även en viktig trend inom rekrytering. Trots en generellt positiv ekonomisk bild, rapporterade 15 procent av företagen svårigheter med att hitta kvalificerad personal – en indikation på en växande specialisering inom sektorn.

Mestadels ägnar sig företagen åt renoveringsprojekt, med 68 procent av de svarande som fokuserar på denna typ av uppdrag. När det gäller orderingång delades åsikterna; 38 procent uppgav att de hade en god eller mycket god orderingång, medan 39 procent upplevde det motsatta.

Utöver den halvårsvisa barometern rapporterade Säker Vatten en kraftig ökning i antalet auktorisationsansökningar under årets första kvartal, vilket bådar väl för branschens framtid trots de nuvarande utmaningarna.

För mer detaljerad information om Säker Vatten Barometern och dess resultat från mars 2024, besök pressmeddelandet.


Läs även: Hållbarhet genom cirkulära material inom anläggningsbranschen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner