Bostadsbyggandet i Stockholm minskar dramatiskt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Bostadsbygge i StockholmBostadsbygge i Stockholm Foto: Jocke Wulcan / Unsplash

Bostadsbyggandet minskar dramatiskt i Stockholm

Kommunerna i Stockholms län planerar att halvera bostadsbyggandet under 2024 jämfört med tidigare prognoser. Detta framgår av den senaste bostadsmarknadsenkäten från Boverket, vars resultat har sammanställts och kvalitetssäkrats genom intervjuer med länets 26 kommuner av Länsstyrelsen i Stockholm.

Förväntningarna på att uppföra nya bostäder har reducerats till 11 800 bostäder från den tidigare prognosen på 22 000 bostäder. Detta är en nästan halvering av den förväntade produktionen, vilket pekar på en stark inverkan av lågkonjunktur, höga produktionskostnader och svårigheter med att finansiera bostadsprojekt.

Speciella boendeformer eftersöks

Enkäten lyfter även att det finns en betydande efterfrågan på specialbostäder, såsom boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning, men att produktionen av dessa är otillräcklig. Endast 560 specialbostäder är planerade under 2024. Eftersom dessa bostäder är av stor vikt för många kommuninvånare framhåller Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, att konsekvenserna av bristen på anpassade bostäder kan slå hårt mot samhällets mest utsatta.

Kommunernas kamp i lågkonjunkturen

Kommunerna har uppgivit flera faktorer som begränsar möjligheterna att bygga bostäder. Bland dessa märks ekonomiska förutsättningar såsom höga produktionskostnader, inflation och svårigheter för både byggherrar och privatpersoner att få lån. Som en följd av dessa utmaningar försöker vissa kommuner nu att erbjuda tomträtter, revidera markpriser eller låta byggherrar dela upp betalningen för markköp, i hopp om att underlätta för bostadsbyggandet.

Resultat och ytterligare analys av kommunernas svar kommer att presenteras i Länsstyrelsens årliga rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län”, som planeras att publiceras i juni.

Mer information om kommunernas prognoser för bostadsbyggandet finns att läsa i faktabladet från Länsstyrelsen Stockholm.

Läs även: Renovering av Guldfisken 22 på Östermalm i Stockholm

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner