Hyreshöjning i Landskrona – Beslutad ökning på 5,55%

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

 

Hyreshöjning i Landskrona beslutad till 5,55%

I ett nyligen fattat beslut av en skiljeman har det fastställts att hyrorna för drygt 2 400 lägenheter i Landskrona ska höjas med 5,55 procent från och med den 1 april 2024. Detta efter att Fastighetsägarna Syd vände sig till Hyresnämnden för att få hjälp med att avgöra hyresförhandlingarna för nästa års hyror i staden.

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna Syd, understryker att kostnaderna för att förvalta bostäder har ökat markant och att hyrorna behöver justeras därefter för att säkerställa en långsiktig förvaltning som möter hyresgästernas förväntningar.

Saknad motivering i beslutet

Beslutet, som gavs av skiljemannen Christian Malmqvist, nämner dock ingen specifik motivering till den rekommenderade höjningen, vilket väcker frågor hos Fastighetsägarna Syd. Utan en klar motivering finns en risk att parterna inte får den vägledning de behöver för framtida förhandlingar, vilket kan leda till fler tvister.

Parterna har nu två veckor på sig att omsätta skiljemannens rekommendation till en faktisk överenskommelse. Det finns för närvarande ett 80-tal liknande ärenden över hela Sverige som väntar på rekommendationer från skiljemän.

För en hyresgäst med en månadshyra på 8 000 kronor, innebär höjningen en ökning med 440 kronor per månad.

Hyresförhandlingarna som ledde fram till detta beslut påbörjades i september 2023 och utgick från en modell som parterna kom överens om några veckor tidigare. Efter tre månaders förhandlingar utan att ha nått en överenskommelse, sökte Fastighetsägarna stöd från den nya lagstiftningen och vände sig till Hyresnämnden.

För mer information, läs hela pressmeddelandet.

 

Läs även: Hyreshöjning i Halland 2024 – Beslut och process

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner