Dramatisk Ökning Av Konkurser Inom Byggbranschen Under Första Kvartalet 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08
byggkranar mörk stämning, konkurser inom byggByggkranar Foto Ej Yao / Unsplash

Annons

skånska byggvaror

Under de första tre månaderna av 2024 har byggsektorn upplevt en dramatisk ökning av företagskonkurser i Sverige. Med en ökning på 56 procent jämfört med föregående år, står byggindustrin ut som en av de mest drabbade sektorerna under det ekonomiska tumultet.

Oroväckande Siffror Från Byggsektorn

Stockholms Handelskammare har i en ny rapport belyst den alarmerande trenden. ”Siffrorna är mycket oroande. Vi ser en tydlig trend där antalet konkurser ökar avsevärt, speciellt inom byggbranschen,” kommenterar Daniella Waldfogel, vice vd vid Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande. Enligt kreditupplysningsföretaget UC har totalt 594 byggföretag gått i konkurs hittills under året, vilket motsvarar cirka sju företag om dagen.

Exempel På Stor Konkurs: Grundkraft

Ett av de mest anmärkningsvärda fallen är markentreprenören Grundkraft, som gick i konkurs med 226 miljoner i omsättning och 17 anställda. Företaget var ansvarigt för markberedningen vid Ahlsells nya jättelager i Hallsberg, vilket visar på de stora projekt som nu står oavslutade.

Ekonomiska Konsekvenser

Effekterna av dessa konkurser är vidsträckta, och den fortsatta ekonomiska tillväxten i huvudstadsregionen kan vara i fara. ”Om denna utveckling fortsätter kan det få allvarliga konsekvenser för huvudstadsregionens ekonomiska tillväxt,” tillägger Waldfogel. Byggkrisen kan, enligt Handelskammarens tidigare rapporter, eskalera och leda till ett produktionsbortfall på upp till 343 miljarder kronor enbart i Stockholms- och Uppsala län fram till 2030. På nationell nivå kunde detta innebära ett bortfall på upp till 1 000 miljarder kronor.

Politiska Åtgärder Krävs

Situationens allvar kräver omgående politiskt ingripande. ”Läget är fortsatt mycket allvarligt. Det krävs nu politiskt ledarskap, men reformagendan är frånvarande. Staten måste börja vidta åtgärder inom de branscher som har det svårast innan det är för sent. Annars riskerar vårt ekonomiska välstånd att drabbas över lång tid framöver,” avslutar Waldfogel.

Med denna fortsatta trend riskerar fler byggföretag att gå under, vilket understryker behovet av snabba och effektiva åtgärder för att stödja branschen och undvika ytterligare ekonomisk skada.

Läs också: Vårbudgeten: Regeringen Ignorerar Byggkrisen

Annons

#proffsmagasinet"
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner